Songtekst van Jesus and Mary Chain: Taste Of Cindy

Taste Of Cindy


crack of dawn
Cindy's movin' on
talking Cindy to everyone
until she's had her fun
she has me
we twist the sun and sea
still she's talking to everyone
Cindy's had her fun
though I've heard it before
still I need you more and more
but I just can't get away
Cindy kills me every day
and I tried and I tried
but you looked right through me
knife to my head when she talks so sweetly
knife in my head when I think of Cindy
knife in my head is the taste of CindyCaptcha
Widget
Liedje Jesus and Mary Chain Taste Of Cindy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Taste Of Cindymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jesus and Mary Chain Taste Of Cindy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Taste Of Cindy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.