Songtekst van Jesus and Mary Chain: Taste the Floor

Taste the Floor


it's too cool
to get something done
too many things move fast
I can't quite get a grip at last
and all the stars don't shine
and all the stars don't shine
and all the walls fall down
and all the fish get drowned
here it comes
can't you hear the sound of it
just like a big brass drum
and some cunts always scratching it
just like a voice is pain
just like the taste is pain
I wish that I could fly
you have to learn to fly
she's singing to herself
as she's singing in herself
and she walk right up to you
as she walk all over you
don't turn off
I don't expect, I just accept
I'm happy in my box
you got to see the box upstairs
and the sun don't shine
and all the stars don't shine
and all the walls fall down
and all the fish get drowned
she's singing to herself
as she's singing in herself
and she walk right up to you
as she walk all over youCaptcha
Widget
Liedje Jesus and Mary Chain Taste the Floor is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Taste the Floormits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jesus and Mary Chain Taste the Floor downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Taste the Floor in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.