Have a Little Faith in Me


When the road gets dark
And you can no longer see
Just let my love throw a spark, baby
Have a little faith in me

When the tears you cry
Are all you can believe
Just give these loving arms a try, baby
Have a little faith in me

Have a little faith in me
Have a little faith in me
Have a little faith in me
Have a little faith in me

When your secret heart
Cannot speak so *easily*
Come here darlin?
From a whisper start
To have a little faith in me

When your back?s against the wall
Just turn around, you will see
I will catch ya, I will catch your fall
Just have a little faith in me

Have a little faith in me
Have a little faith in me
Have a little faith in me
Have a little faith in me

Well, I?ve been loving you for such a long, long time baby
Expecting nothing in return
Just for you to have a little faith in me
You see time, time is our friend *for you and me*
Cause for us there is no end
All you gotta do is have a little faith in me
I said I will hold you up, I will hold you up
Your strength gives me enough
So have a little faith in me
Hey baby, oh, baby
All ya gotta do is have a little faith in me
All ya gotta do is have a little faith in me
A little faith in meCaptcha
Liedje Jewel Have a Little Faith in Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Have a Little Faith in Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jewel Have a Little Faith in Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Have a Little Faith in Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.