American Buttfuckers


I'm a teen idol ain't I cool
I'm a teen idol making loot
take a picture of my chest
little girls think I'm the best
I'm a real macho man
if anyone can do it - I sure can
I was a disco dancer and urban cowboy too
now I whip it how about you? it's fun to be fake
following trends
living other peoples lives
man the party never ends
some day I'll be a big pop star
some day I'll write a song
but now I'm just a teen idol
playing with my dong
I need a new gimmick
or I'll fade out real soon
maybe I'll turn faggot
then make all the boys swoon
if I become a movie star
and make al ot of scenes
then I can retire
and make my fashion jeansCaptcha
Liedje JFA American Buttfuckers is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied American Buttfuckersmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje JFA American Buttfuckers downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje American Buttfuckers in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.