Songtekst van Jim Brickman: By Heart - Featuring Laura Creamer

By Heart - Featuring Laura Creamer


Hold me close, baby please
Tell me anything but that you're gonna leave
As I kiss this fallen tear
I promise you I will be here

Until the stars fall from the sky
Until I find the reason why
And darling as the years go by
Until there's no tears left to cry
'Til the angels close my eyes
And even if we're worlds apart
I'll find my way back to you
By heart

When you go, I'll stop the clock
I won't ever let this moment stop
Time is stealing you from me
But it can never take this memory

Until the stars fall from the sky
Until I find the reason why
And darling as the years go by
Until there's no tears left to cry
'Til the angels close my eyes
And even if we're worlds apart
I'll find my way back to you
By heart

Until the stars fall from the sky
Until I find the reason why
And darling as the years go by
Until there's no tears left to cry
'Til the angels close my eyes
And even if we're worlds apart
I'll find my way back to you
By heartCaptcha
Liedje Jim Brickman By Heart - Featuring Laura Creamer is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied By Heart - Featuring Laura Creamermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jim Brickman By Heart - Featuring Laura Creamer downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje By Heart - Featuring Laura Creamer in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.