By Heart


Hold me close, baby please
Tell me anything but that you're gonna leave
As I kiss this fallen tear
I promise you, I will be here

Until the stars fall from the sky
Until I find a reason why
And darlin', as the years go by

Until there's no tears left to cry
Until the angels close my eyes
And even if we're worlds apart
I'll find my way back to you, by heart

When you go, I'll stop the clock
I won't ever let this moment stop
Time is stealing you from me
But it can never take this memory

Until the stars fall from the sky
Until I find a reason why
And darlin', as the years go by

Until there's no tears left to cry
Until the angels close my eyes
And even if we're worlds apart
I'll find my way back to you, by heart

Until the stars fall from the sky
Until I find a reason why
And darlin', as the years go by

Until there's no tears left to cry
Until the angels close my eyes
And even if we're worlds apart
I'll find my way back to you, by heartCaptcha
Liedje Jim Brickman By Heart is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied By Heartmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jim Brickman By Heart downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje By Heart in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.