It Must Be You


There's a rumor going around
That suddenly I've been freed
That I'm no longer on the ground
Cause on my
My world turned upside down
And I know this much is true
Everywhere I turn, I turn to you

It must be you that saved me
Tell again that you'll be my baby, yea
It must be you that's turning my world around
And I'm finally learning to love again
It's true and it must be you

Thought I'd giving up on love
Like my heart would never heal
Like an angel from above
You showed me how it feels
To be alive again
To learn to trust my heart
And now that I've found you
We'll never be apart
Oh Baby

It must be you that saved me
Tell again that you'll be my baby, yea
It must be you that's turning my world around
And I'm finally learning to love again
It's true and it must be you

I don't know where we are going but
I do not care
Cause baby it is all I need
Having you here for eternity
Oh Baby

It must be you that saved me
Tell again that you'll be my baby, yea
It must be you that's turning my world around
And I'm finally learning to love again
It's true and it must be youCaptcha
Widget
Liedje Jim Brickman It Must Be You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied It Must Be Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jim Brickman It Must Be You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje It Must Be You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.