My Angel


Connect to the stare, climb into bed
While sugar plum fairies dance in your hair
Tomorrow you'll wake and open your eyes
To the wonder of Christmas full of surprise

Sweet dreams my angel, sleep tight my child
Sail through the dream that's where wishes come true
I'll meet you on dawned morning light
My angel, my angel

The New Year has joy and cares of the tom
And when you get scared, you won't be alone
God's love goes with you wherever you are
The spirit will find you, you're never too far

Sweet dreams my angel, sleep tight my child
Sail through the dream that's where wishes come true
I'll meet you on dawned morning light
My angel, oh, my angel, good night

Sleep little, baby
I'll wake you up on Christmas day

Sweet dreams my angel, sleep tight my child
Sail through the dream that's where wishes come true
I'll meet you on dawned morning light
My angel, my sweet angel, good night

Sleep tight, close your eyes
And tomorrow I'll be there by your side
Can't wait to see you smile in my arms
My angel

It's Christmas Day
You are and you'll always be
Daddy's little one, daddy's little one
Good night angelCaptcha
Liedje Jim Brickman My Angel is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied My Angelmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jim Brickman My Angel downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje My Angel in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.