That's Love


One day you're up
Next day you're down
She's got your head
Spinning around

That's love
It's happening all the time

You walk out the door
Head for the train
Then in a while
You're back again

That's love
You'll never change the world
Not in a million years

And I know that I could
Never live without you, girl
You stood by me
All through the good times
And through the bad times

One gentle heart
Easily burned
After a lifetime
You still haven't learned

That's love
It's happening all the time

And I know that I could
Never live without you, girl
You stood by me
All through the good times
And through the bad times

Young couple there
Going insane
Fussing and fighting
Then they make up again

That's love
It's happening all the time
You'll never change the world
You'll never change the world
No, no, no, no

You'll never change the world
You'll never change the world
You'll never change the world
You'll never change the worldCaptcha
Widget
Liedje Jim Capaldi That's Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied That's Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jim Capaldi That's Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje That's Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.