Songtekst van Jimmie Rodgers: Ben Dewberry's Final Run

Ben Dewberry's Final Run


Ben Dewberry was a brave engineer
He told his fireman don't you ever fear
All I want is the water and coal
Put your head out the window, watch the drivers roll
Watch the drivers roll - watch the drivers roll
Put your head out the window; watch the drivers
Roll.

Ben Dewberry said before he died
Two more roads that he wanted to ride
His fireman asked him what could they be
Said the old Northeastern and the A and B
The A and B - he said the A and B
It's the old Northeastern and the A and B.

On the fatal morning it began to rain
Around the curve come a passenger train
Ben Dewberry was the engineer

With the throttle wide open and without any fear
He didn't have no fear - he didn't have no fear
He had her runnin' wide open without any fear.

Ben looked at his watch - shook his head
We may make Atlanta but we'll all be dead
The train was flyin' by the troublin' switch
Without any warning then she took the ditch
Yea! she went in the ditch - well, she took the ditch
Without any warning - then she took the ditch.

The big locomotive leaped from the rail
Ben never lived to tell that awful tale
His life was ended and his work was done
When Ben Dewberry made his final run
He made his final run - he made his final run
When Ben Dewberry made his final run.Captcha
Liedje Jimmie Rodgers Ben Dewberry's Final Run is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ben Dewberry's Final Runmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jimmie Rodgers Ben Dewberry's Final Run downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ben Dewberry's Final Run in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.