T L C


Tucumcari
Jimmie Rodgers Roulette R-4191
(Olofson-McIntyre) Mappa Mus Corp ASCAP

Twelve more miles to Tucumcari
I've been hurrying there
To the gal I'm gonna marry
With the yellowest hair
{Left right march along
I've just gotta get home (just gotta get home)
Ten more miles to Tucumcari
Then I'll never more roam
(Tucumcari, Tucumcari, I just gotta get home)
Eight more miles to Tucumcari
It's the fourth of July
Been three years in January
Since I kissed her goodbye
{Left right march along
I've just gotta get home (just gotta get home)
Six more miles to Tucumcari
Then I'll never more roam
(Tucumcari, Tucumcari, I just gotta get home)
Four more miles to Tucumcari
Not much further to go
Got no time to waste or tarry
She'll be waitin' I know
{Left right march along
I've just gotta get home (just gotta get home)
Two more miles to Tucumcari
Then I'll never more roam
(Tucumcari, Tucumcari, I just gotta get home)
Here I am in Tucumcari
Found my yellow-haired gal
Just in time to see her marry
With my very best pal
{Left right march along
Guess I better be gone (I better be gone)
A thousand miles from Tucumcari
I'll be rambling on
(Tucumcari, Tucumcari, I'll be rambling on)
A hundred miles from Tucumcari
Down in Santa Fe
Fell in love with a girl named Mary
Gee I'm happy today
{No more marching now
Found my honeycomb (found my honeycomb)
I've forgotten Tucumcari
No more reason to roam
(Tucumcari, Tucumcari)
I've forgotten Tucumcari
No more reason to roooaaaammmmm

Transcribed by Little John
These lyrics were transcribed from the specific recording referenced
above, and are for personal use and research interest onlyCaptcha
Liedje Jimmie Rodgers T L C is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied T L Cmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jimmie Rodgers T L C downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje T L C in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.