Aura Lee


(Aura Lee Aura Lee maid of golden hair

Sunshine came along with thee and swallows in the air)

As the blackbird in the spring neath the willow tree
He sat and piped I heard him sing praising Aura Lee

Aura Lee Aura Lee maid of golden hair
Sunshine came along with thee and swallows in the air
[ harmonica ]
(Aura Lee the birds may flee the willow's golden hair)
Swing through winter fitfully on the stormy air

Aura Lee Aura Lee maid of golden hair
Sunshine came along with thee and swallows in the airCaptcha
Widget
Liedje Jimmy Dean Aura Lee is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Aura Leemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jimmy Dean Aura Lee downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Aura Lee in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.