Songtekst van Joan Jett & The Blackhearts: Wait for Me

Wait for Me


(Jett)
Don't wanna leave you again baby
But ya know I have to some day
Don't wanna be alone again baby
But ya know we found our own way
We hold ourselves together
It's a bond that can never be broken
I know we'll last forever
But there's somethin' that I just gotta say
And that's wait for me, wait for me
Stay with me, wait, wait for me
You know it's really hard on me
To have to turn an' wave good-bye
An' I know it's hard on you too
All those lonely nights we cry but we
We hold ourselves together
It's a bond that can never be broken
I know we'll last forever
But there's somethin' that I just gotta say
And that's wait for me, wait for me
Stay with me I said, wait, wait for me
You know I get so scared inside
When I come back you won't want me
But then you tell me I'm your only one
I guess it's just my insecurity an' we
We hold ourselves together
It's bond that can never be broken
I know we'll last forever
But there's somethin' that I just gotta say
Wait for me, wait for me
Stay with me I said, wait
Wait for me my lover, wait for me no other
Stay with me oh please, I said, wait, wait for me
Wait my love, yeah, I love you, yeah
Yeah, you know
Baby, yeah yeah, I need you, wait for meCaptcha
Widget
Liedje Joan Jett & The Blackhearts Wait for Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wait for Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Joan Jett & The Blackhearts Wait for Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wait for Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.