Lumina


Lumina
Come and wrap around me
Lumina
Take me through the snow

Eve took a train, eve took a train
Went to see her man
Melting inside, melting away
Like butter in the pan

Lumina
Come and wrap around me
Lumina
Take me through the snow

Eve took a fruit, eve picked a fruit
Juice ran down her chin
Babies will put things in their mouths
Never heard of sin

Lumina
Open like the sea
Lumina
Sing me in the dark

Eve had to ask, eve had to ask
What is wrong with this
Here is the place, now is the time
Let?s invent the kiss

Lumina
Come and wrap around me
Lumina
Come and wrap around meCaptcha
Liedje Joan Osborne Lumina is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Luminamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Joan Osborne Lumina downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lumina in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.