Age Of Worry


Close your eyes and close yourself
Danger hiding in all the world
Soothe your tears, your innocence
While you do everything wrong

Don't be scared to walk alone
Don't be scared to like it
There's no time that you must be home
So sleep where your darkness falls

Alive in the age of worry
Smile in the age of worry
Go wild in the age of worry
And sing Worry, why should I care?

No you fight is not within

Yours is with your timing
Dream your dreams but don't pretend
Be friends with what you are
Give your heart then change your mind
You're allowed to (throw) it
Cause God knows it's been done to you
And somehow you got through it

Alive in the age of worry
Rage in the age of worry
Sing out in the age of worry
And sing Worry, why should I care?

Rage in the age of worry
Act your age in the age of worry
And sing Worry, get out of hereCaptcha
Widget
Liedje John Mayer Age Of Worry is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Age Of Worrymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje John Mayer Age Of Worry downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Age Of Worry in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.