Songtekst van John Miles: Can't Keep A Good Man Down

Can't Keep A Good Man Down


It's easily said with your gun to my head,
No-one wants to fight a fighter
If this is a dream then I'll stay out of bed,
It's always dark before it gets lighter
I'm not being used again,
No I won't be used again,
I said I won't be used again,
You can't keep a good man down

Who can you squeeze when you're down on your knees,
No-one wants to be a soldier
Don't stay by my side I'm not easy to please,
And in the end you'll find I get colder
I'm not being used again,
No I won't be used again,
I said I won't be used again,
You can't keep a good man down
Ooh-ooh now I've got my feet on the ground,
Ooh-ooh you can't keep a good man down
Ooh-ooh now I've got my feet on the ground,
Ooh-ooh you can't keep a good man down

Ooh-ooh now I've got my feet on the ground,
Ooh-ooh you can't keep a good man down
I said Ooh-ooh now I've got my feet on the ground,
Ooh-ooh you can't keep a good man downCaptcha
Liedje John Miles Can't Keep A Good Man Down is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Can't Keep A Good Man Downmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje John Miles Can't Keep A Good Man Down downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Can't Keep A Good Man Down in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.