Closer To You


Sunny days and sweet romances,
Childhood dreams, forgotten chances pass you by
Time has gone, and far behind you
Music plays and lights that blind you fade and die
So don't wish your life away for things you've never seen,
Don't give a second thought to things that might have been

Feel as if it's now or never,
We can make it last for ever,
Don't ask why
Closer to you, don't ever find my way,
Closer to you, make it easy, make me stay
Closer to you, yeah I will turn that night into day
Closer to you, I will live my life
Closer to you

In the evening, dancing shadows
Gather, caring, where the wind blows, fancy free
In our world of empty spaces
Strangers in familiar places, you and me
So don't wish your life away for things you've never seen,
Don't give a second thought to things that might have been
There's no need to wonder whether
Happiness we'll share together
Can't it be
Closer to you, I don't ever find my way,
Closer to you, make it easy, make me stay
Closer to you, yeah I will turn that night into day
Closer to you, I will live my life
Closer to you

So don't wish your life away for things you've never seen,
Don't give a second thought to things that might have been

There's no need to wonder whether
Happiness we'll share together
Can't it be
Closer to you, I don't ever find my way,
Closer to you, make it easy, make me stay
Closer to you, yeah I will turn that night into day
Closer to you, I will live my life
Closer to youCaptcha
Widget
Liedje John Miles Closer To You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Closer To Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje John Miles Closer To You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Closer To You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.