Grease Is The Word


I solve my problems and I see the light
We got a lovin' thing, we gotta feed it right
There ain't no danger we can go to far
We start believing now that we can be what we are

Grease is the word

They think our love is just a growing pain
Why don't they understand, It's just a crying shame
Their lips are lying only real is real
We stop the fight right now, we got to be what feel
Grease is the word
It's got groove it's got meaning
Grease is the time, is the place, is the motion
Grease is the way we are feeling

We take the pressure and we throw away
Conventionalitly belongs to yesterday
There is a chance that we can make it so far
We start believing now but we can be who we are

Grease is the word
It's got groove it's got meaning
Grease is the time, is the place is the motion
Grease is the way we are feeling

This is the life of illusion
Wrapped up in trouble, laced with confusion
What are we doing here?

We take the pressure and we throw away
Conventionality belongs to yesterday
There is a chance that we can make it so far
We start believing now that we can be who we are

Grease is the word
It's got groove it's got meaning
Grease is the time, is the place is the motion
Grease is the way we are feeling

Grease is the word
It's got groove it's got meaning
Grease is the time, is the place is the motion
Grease is the way we are feeling

Grease is the word
Is the word
Is the word
Is the wordCaptcha
Liedje John Travolta Grease Is The Word is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Grease Is The Wordmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje John Travolta Grease Is The Word downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Grease Is The Word in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.