Grease Lightning


Why this car is automatic
It's systematic
It's hydromatic
Why it's a grease lightning (Grease lightning)

We'll get some overhead lifters and four barrel quads
oh yeah
(Keep talking whoa keep talking)
Fuel injection cutoffs and chrome plated rods oh yeah
(I'll get the money, i'll kill to get the money)
With the four speed on the floor they'll be waiting at the door
You know that ain't no shit we'll be getting lots of tit
In Grease Lightning
Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go

Go grease lightning you're burning up the quarter mile
(Grease lightning go grease lightning)
Go grease lightning you're coasting through the heat lap trial
(Grease lightning go grease lightning)
You are supreme the chicks'll cream for grease lightning
Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go

We'll get some purple hued tailpipes and some thirty inch fins
oh yeah
We'll pound 'em in the dashboard and duel muffler twins
oh yeah
With new pistons, plugs and shocks I can get off my rocks
You know that I ain't bragging she's a real pussy wagon
Grease lightning

Go grease lightning you're burning up the quarter mile
(Grease lightning go grease lightning)
Go grease lighting you're coasting through the heat lap trial
(Grease lightning go grease lightning)
You are supreme the chicks'll cream for grease lightning

Go grease lightning you're burning up the quarter mile
(Grease lightning go grease lightning)
Go grease lighting you're coasting through the heat lap trial
(Grease lightning go grease lightning)
You are supreme the chicks'll cream for grease lightning
Lightning, lightning, lightning
Lightning, lightning, lightning
LightningCaptcha
Liedje John Travolta Grease Lightning is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Grease Lightningmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje John Travolta Grease Lightning downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Grease Lightning in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.