Let Her In


I'm different today, hey-hey
Somethin' she said has stuck in my head
And I can't get away

Gonna let her in
Gonna let her in, um-hmm
Gonna let her in my life

You know what I find, I find
A look at her face and there isn't a trace
Of doubt in my mind

Gonna let her in
Gonna let her in, um-hmm
Gonna let her in my life
Let her in my life

Gonna open up
After so long
Gonna open up
After so long
With my feet stuck on the ground
And my head against the wall
I've been called

And I can't answer why, why-hy
Somethin' inside and it can't be denied
And I'm ready to try

Gonna let her in
Gonna let her in, um-hmm
Gonna let her in my life

Gonna let her in
Gonna let her in, um-hmm
Gonna let her in my life
Let her in my life

Gonna let her in, woah-woah
Gonna let her in my life
Let her in my li-fe

Gonna let her in, woah-woah
Gonna let her in my life
Let her in my li-feCaptcha
Liedje John Travolta Let Her In is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Let Her Inmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje John Travolta Let Her In downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Let Her In in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.