Koala Koala


Koala Koala - we love you
But we chop down your home
And you run
Koala, Koala - where do you go
When we take your gum tree away

Please don't run on the road
And please don't cry
Help is on its way
We're gonna learn what makes you die
Gonna send in some money today

You can't dig a hole
Or live in a roof
Or hang from a big, fig tree
If I plant you a special Eucalypt
Will you come and live with me

Koalas they used to be everywhere
What a paradise it could be
A walk in the bush could be heaven
Bring the dreamtime back to me

Yeah, we're going to learn what makes you die
Gonna send in some money todayCaptcha
Widget
Liedje John Williamson Koala Koala is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Koala Koalamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje John Williamson Koala Koala downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Koala Koala in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.