Bye Bye Barbara


Never more to hurt me deep, bye bye Barbara
Never more to make me weep, bye bye Barbara
I have gone in the search of a much truer love than your own

I'll find me one who understands, bye bye Barbara
Holds my heart in tender hands, bye bye Barbara
I have gone in the search of a much truer love than I've known

Just read my note on your door
Just goodbye – nothing more
It's better to leave you this way
You couldn't change, I couldn't stay

Never more to hurt me deep, bye bye Barbara
Never more to make me weep, bye bye Barbara
Since you are what you are
You'll not very long be alone
I have gone in the search of a much truer love than your ownCaptcha
Widget
Liedje Johnny Mathis Bye Bye Barbara is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bye Bye Barbaramits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Johnny Mathis Bye Bye Barbara downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bye Bye Barbara in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.