Caravan


Night and stars above that shine so bright
The mystery of their fading light
That shines upon our caravan

Sleep upon my shoulder as we creep
Across the sands so I may keep
This memory of our caravan

This is so exciting, you are so inviting
Resting in my arms
As I thrill to all the magic charms of you

You beside me here beneath the blue
My dream of love is coming true
Within our desert caravan

This is so exciting, you, you are so inviting
Resting in my arms
As I thrill to all the magic charms of you

You beside me here beneath the blue
My dream of love is coming true
Within our desert caravan
Within our desert caravanCaptcha
Widget
Liedje Johnny Mathis Caravan is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Caravanmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Johnny Mathis Caravan downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Caravan in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.