Candle Song


Anyone can light a candle
But not the way that you do

Anyone can light a candle
Just like a flower in the rain
You are unique, the same
Each step you take, each dream you realize
Will open your heart, your life

Anyone can light a candle
But not the way that you do
For if we look too close
Pure magic we would see
Pure magic we will be

It's all around each one, it's all around within
The perfect union close inside your dreams
To watch in wonderment as each day begins
They tell me you can hear this song

Anyone can light a candle
But not the way that you do
For if we look too close
Pure magic we would see
Pure magic we will beCaptcha
Widget
Liedje Jon Anderson Candle Song is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Candle Songmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jon Anderson Candle Song downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Candle Song in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.