Butterflies


Hey, It's Jo jo,
Welcome to my world,

(Chorus)

I feel butterflies,
Floating around inside,
Whenever I'm with you,
I feel butterflies,
Floating around inside,
I don't know what you do,
But I feel butterflies,

(Verse 1)

It's such a funny thing,
Everytime you come around,
I get this feeling,
Kinda tingles, kinda tickles,
Makes my heart sing,
I'm all wrapped up,
In a cocoon of
This emotion that you bring,

(Chorus)

I feel butterflies,
Floating around inside,
Whenever I'm with you,
I feel butterflies,
Floating around inside,
I don't know what you do,
But I feel butterflies,

(Verse 2)

My heart beat begins to race,
My mind drifts to another place,
And I feel like I can fly,
Free as the wind, I can't pretend,
I wish we were more than friends,
And I know the reason why,

(Chorus)

I feel butterflies,
Floating around inside,
Whenever I'm with you,
I feel butterflies,
Floating around inside,
I don't know what you do,
But I feel butterflies,

I feel, I feel, Butterflies, Butterflies
(Repeat twice)
Butterflies, butterflies
Ooooh oh
Lalalalalalalala
(Beat bopping)

Spoken: It's JoJo (laughs) Yeah, that's right I feel butterfliesCaptcha
Widget
Liedje Jose Gonzales Butterflies is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Butterfliesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jose Gonzales Butterflies downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Butterflies in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.