Unseen Insane I


[L: MORALES]

YOU SPIT YOUR MOURNFUL LIFE
RIGHT BETWEEN MY EYES
MY UNSEEN INSANE I
REVEALING MY DISGUISE

[REF:]

AND YOUR WEEPING IN THE NIGHT
WAKES THE SLEEPING DOGS INSIDE
SO I TAKE YOU ON A RIDE
INTO THE ABYSS OF MY MIND

MY UNSEEN INSANE I
REVEALING MY DISGUISE

[REF:]
AND YOUR WEEPING IN THE NIGHT
WAKES THE SLEEPING DOGS INSIDE
I TAKE YOU ON A RIDE
INTO THE ABYSS OF MY MIND
SCREAMIN' HELL I TAKE YOUR LIFE
AND I'LL WEAR BLACK UNTIL I DIECaptcha
Widget
Liedje Jose Gonzales Unseen Insane I is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Unseen Insane Imits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jose Gonzales Unseen Insane I downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Unseen Insane I in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.