Back Into My Life


I don't know where to begin
But this is how it started
When I told him that we should take it slow
Now I don't know where he's gone
I understand the fact he left me
But I just can't stand to be here alone, oh no

So here I am
I'm telling me you I will look forever
I hope you understand
"?Cause this is what I wanna say

Oh, I want you back into my life, yeah, yeah
Every step that you take, every move that you make
I'll be like a shadow over you
I want you back into my life, yeah, oh
Everything that you say
"?Cause babe, I know my love for you is here to stay
Yeah, it's here to stay

This is not the way I planned
But I know that if you let me
I would apologize the way that I've been, oh yeah
I just felt we moved too fast
But now I need to have you near me
I never meant to hurt you, my love

I know it's all my fault
"?Cause now when I've lost you you're all I think of
I'm all alone
But I don't wanna be, so this is what I wanna say

Oh, I want you back"¦

This is not the way I expect it
If it's only me I accept it
This it not the way I want it to be
Oh no, oh yeah

Oh, I want you back"¦Captcha
Liedje Juliette Back Into My Life is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Back Into My Lifemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Juliette Back Into My Life downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Back Into My Life in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.