Amor De Verano


Es otono, los amantes ya se fueron
Las hojas de los arboles cubren los campos
Sus voces amorosas ya no se escuchan
el verano ya se fue

CHORUS
Mi amor de verano (mi amor)
Mi primer amor (primer amor)
amor de estudiante (estudiante)
ya se termino

Vendran otros veranos
vendran otros amores
Pero siempre en mi ser viviran
mi amor de verano, mi primer amor

CHORUS

Vendranotros veranos
Vendran otros mores
Pero siempre en mi serenidad
mi amor de verano, mi primer amorCaptcha
Liedje Kabah Amor De Verano is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Amor De Veranomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kabah Amor De Verano downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Amor De Verano in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.