Down In Heaven


I don't know how I got here, Somehow I got here with you
You wanted to show me, we started floating out of view
And the earth is even smaller than I had guessed
And I wonder how everything's going down there in heaven
There's nothing can see, hanging over me
And I wonder if angels aren't looking up at us from heaven
Cause I've never been, No I've never been so high

I, I've seen the fools jump, love never saved them or you
But you, now that you've left past the point of gravity I can't believe where you've taken me
And I wonder how everything's going down there in heaven
There's nothing can see, hanging over me
And I wonder if angels aren't looking up at us from heaven
Cause I've never been, No I've never been so high

So high that I can't see the sun or find the ground,
So that I don't want to come back down
Yeah

And I wonder how everything's going down there in heaven
There's nothing can see, hanging over me, yeah
And I wonder if angels aren't looking up at us from heaven
Cause I've never been, No I've never been so highCaptcha
Widget
Liedje Kalan Porter Down In Heaven is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Down In Heavenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kalan Porter Down In Heaven downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Down In Heaven in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.