Hurray


I mastered a disguise that I take with me
I smile and nod and pretend

I know how to dress, cut my hair
I know how to act like I don't care
You won't believe that I've recovered quite so quickly

Ah ah ah, ah ah ah
Tellin' you it's almost true
Ah ah ah, ah ah ah
Somone else would almost do
Ah ah ah, ah ah ah
Someone that is almost you
Hurray (ah ah ah), I say (ah ah ah), hurray

I'm not afraid to say the things that I am thinking
Cause I'm not dreamin' of you

I know what it takes to walk that walk
Set my heartbeat to the clock
It's 4am and I haven't started sleepin'

Ah ah ah, ah ah ah
Tellin' you it's almost true
Ah ah ah, ah ah ah
Someone else would almost do
Ah ah ah, ah ah ah
Someone that is almost you
Hurray (ah ah ah), I say (ah ah ah), hurray (ah ah)

Same, I will find her, someone just the same
I will find her, just the same but worse in every way

Ah ah ah, ah ah ah
Tellin' you it's almost true
Ah ah ah, ah ah ah
Someone else would almost do
Ah ah ah, ah ah ah
Someone that is almost you
Hurray (ah ah ah), I say (ah ah ah), hurray (ah ah)Captcha
Widget
Liedje Kalan Porter Hurray is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hurraymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kalan Porter Hurray downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hurray in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.