One Last Try


It's so obvious the blind could see
And I know it cause it blinded me
Only now I understand it all
Baby turn the lights out oh
'Cause I don't need them on to
Show me something that I deep down know

If you could see through these eyes
That have lived a hundred lives
That have cried a thousand times
They just won't dry
They just won't dry
Until you give us one last try

It's the little things that hurt sometimes
And they all add up and try and change your mind
But when the voices get too loud
Baby turn the lights out oh
'Cause we don't need them on to
Show us something that we deep down know

If you could see through these eyes
That have lived a hundred lives
That have cried a thousand times
They just won't dry
They just won't dry
Until you give us one last try

How will you know
How good it could be
If you could only wait and see
If you let go
How will you know
Maybe it could work out
Or not
It's gotta be worth just one last shot

If you could see through these eyes
That have lived a hundred lives
That have cried a thousand times
They just wont dry
They just wont dry
Until you give us one last tryCaptcha
Widget
Liedje Kalan Porter One Last Try is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied One Last Trymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kalan Porter One Last Try downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje One Last Try in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.