Out Of My Head


Nothin talks to me like places where we laughed together
Those marking stones
Feels like years have dragged by
Locked into one brutal winter
Snow drifts have grown
On our way home

Well the suns shinin' and I feel like hidin
Cause I can't get the good times outta my head
And I'm not complainin'
But I wish it were rainin'
Cause I can't get the good times outta my head

Everywhere I go
My footsteps fall into your shadow
Sunlight and moon
For one last time I swore off
Thinking how it might have turned out
But I still do
Think about you

Well the suns shinin' and I feel like hidin
Cause I can't get the good times outta my head
There's nothing I can do
There's nothing I can do
It's all I have left of you

Well the suns shinin' and I feel like hidin
Cause I can't get the good times outta my head
Well I keep waitin
For my thoughts to be fadin
Cause I can't get the good times out of my head
Nothing I can do
It's all I have left of youCaptcha
Widget
Liedje Kalan Porter Out Of My Head is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Out Of My Headmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kalan Porter Out Of My Head downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Out Of My Head in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.