True Colours


(feat Theresa Sokyrka)

You with those sad eyes
Don't be discouraged
Though I realize
It's hard to take courage
In a world full of people
You can loose sight of it
And the darkness inside you makes you feel so small

But I see your true colors shining through
I see your true colors
That's why I love you
So don't be afraid to let them show
Your true colors, true colors
Are beautiful like a rainbow

Show me your smile
Don't be unhappy
Can't remember when
I last saw you laughing
If this world makes you crazy
And you've taken all you can bear
Just call me up because you know I'll be there

And I see your true colors shining through
I see your true colors
That's why I love you
So don't be afraid to let them show
Your true colors, true colors
Are beautiful
Like a rainbow

You're beautiful
I see your true colors
Just remember
If this world makes you crazy
And you've taken all you can bear
Just call me up because you know I'll be there

And I see your true colors shining through
I see your true colors
That's why I love you
So don't be afraid to let them show
Your true colors, true colors
Are beautiful
Beautiful
Like a rainbow
Like a rainbow

You're beautiful

Your true colors are beautifulCaptcha
Widget
Liedje Kalan Porter True Colours is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied True Coloursmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kalan Porter True Colours downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje True Colours in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.