Guilty As Sin


Wrong way down a wrong way track
Cold run down the length of my back
Whip my heart with a mighty crack
You gave me the closest thing
To a heart attack

My body shivers my body it shakes
You rock the house with the
Love that you make
I'm growing weak with
This intangible ache
But baby keep it coming
For goodness sake

Wash me down with the dirty water
Open the door baby let me come in
If it's a crime to let you under my skin
Lock me up cause I'm as guilty as sin

You got no style you aint
Heart of romance
I'm like a food for even
Taking a chance
You got me flying
By the seat of my pants

But come on baby, I wanna danceCaptcha
Widget
Liedje Kasey Chambers Guilty As Sin is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Guilty As Sinmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kasey Chambers Guilty As Sin downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Guilty As Sin in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.