Another Man


You'd better sit down
I've got something to confess to you
I can make you walk out
But I think I owe us both the truth

We've been going through some changes
And it don't feel the way it felt
And before you even ask me
I have to say there's someone else

I'm in love with another man
The man you used to be when our love began
I'm in love with another man
The man you were and could be again

The man that I love
Would always let me know he cared
When it comes to us
You hardly let me know you're there

So can you really blame me
If he's the one who has my heart?
I just wish I could be with him
It hurts so much to be apart

I'm in love with another man
The man you used to be when our love began
I'm in love with another man
The man you were and could be again

I'm in love with another man
The man you were and could be againCaptcha
Liedje Kathy Mattea Another Man is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Another Manmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kathy Mattea Another Man downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Another Man in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.