Burnin' Old Memories


(Larry Boone/Gene Nelson/Paul Nelson)
I used to love him that ain't no lie
We had a good thing till he said goodbye
Then with one touch you set my heart ablaze
I'm burnin' old memories with a brand new flame
A perfect match that's what we are
I'm gettin' over him underneath the stars
The smoke has cleared from the hold he had on me
I'm burnin' old memories with a brand new flame
One by one those old embers burn
You came along when I had no where to turn
Just when I thought I'd never love again
I'm burnin' old memories with a brand new flame
When I'm with you I'm without a doubt
We got a fire I don't ever want to put out
And here with you is where I'm gonna stay
Just burnin' old memories with a brand new flame
One by one those old embers burn
You came along when I had no where to turn
Just when I thought I'd never love again
I'm burnin' old memories with a brand new flameCaptcha
Liedje Kathy Mattea Burnin' Old Memories is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Burnin' Old Memoriesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kathy Mattea Burnin' Old Memories downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Burnin' Old Memories in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.