Down On The Corner


Early in the evening, just about supper time
Over by the courthouse, they're startin' to unwind
Four kids on the corner, tryin' to bring you up
Willie picks a tune out and he blows it on the harp

Down on the corner, out in the street
Willie and the poor boy's are playin'
Bring a nickel, tap your feet

Rooster hits the wash board, people just got to smile
Blinky thumps the gut-bass and he solos for a while
Poor boy twangs the rhythm out, on his Kalamazoo
Willie goes into a dance and he doubles on kazoo

Down on the corner, out in the street
Willie and the poor boy's are playin'
Bring a nickel, tap your feet

You don't need a penny, just to hang around
But if you got a nickel, won't you lay your money down
Over on the corner, there's a happy noise
People come from all around to watch the magic boy

Down on the corner, out in the street
Willie and the poor boy's are playin'
Bring a nickel, tap your feet

Down on the corner, out in the street
Poor boy's are playin', nickel, tap your feet
Down on the corner, out in the street
Poor boy's are playin', nickel, tap your feet

Down on the corner, out in the street
Willie and the poor boy's are playin'
Bring a nickel, tap your feet

Down on the corner, out in the street
Willie and the poor boy's are playin'
Bring a nickel, tap your feetCaptcha
Liedje Kathy Mattea Down On The Corner is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Down On The Cornermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kathy Mattea Down On The Corner downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Down On The Corner in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.