Unprofessional


I think that we're all starving
Getting broke with no warning
Spent it all on new heart strings
Oh I don't know how I'll eat today
Every option's looking grey
Won't somebody throw me away?

It's all about who we fool
We splash in the swimming pool
We flash at the carpool at school
Pain is inevitable
Suffering is optional

I can't go back that's the wrong way
But the truth is I can't stay
This mess left too many stains
I'm out-numbered but driven
So it's time I keep on living
It must be worth something

It's all about who we fool
We splash in the swimming pool
We flash at the carpool at school
Pain is inevitable
Suffering is optionalCaptcha
Widget
Liedje Katy Rose Unprofessional is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Unprofessionalmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Katy Rose Unprofessional downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Unprofessional in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.