Songtekst van Kayo Dot: Gemini Becoming The Tripod

Gemini Becoming The Tripod


The portraiture within me rose up
To meet a constellation
Borne on psychic waters
Geometry showed me it's dark side
And showered me with it's arcing plumes

The lovers met in deepest dreams
Tourmaline eyes glinting in the non-light

I bring to thee an orchid I picked
Once as a human from my spiral garden
I held the holy tripod and all the nothing held it's breath

Gemini solemnly split themselves
The world closed it's eyes
Supreme love in the opposite
The world hid in clouds
From a severed two came on
The world quaked in fear
Galaxies slow, and ammonites
The foe e'en trembled in his darksome caveCaptcha
Liedje Kayo Dot Gemini Becoming The Tripod is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Gemini Becoming The Tripodmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kayo Dot Gemini Becoming The Tripod downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Gemini Becoming The Tripod in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.