Symmetrical Arizona


The Ribbon of the Bell
Slipped her stockings straight
And fluttered to the choir below
And tied herself to the countertenor
Leftmost in the frontmost row

I saw her path before she even fell
And that is why I stood beneath the bell
And from the bottom up,
It's details stark and doubted
Ignite an uproar in stained-glass
And sound the trumpets of vanity
With knowledge of a monument erased
I'm the woodpecker on the chimney
Digging at the wrong stone
But blithely shaking off an ordinary brown
Those faded feathers somersaulting low across the roadCaptcha
Liedje Kayo Dot Symmetrical Arizona is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Symmetrical Arizonamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kayo Dot Symmetrical Arizona downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Symmetrical Arizona in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.