Boogie Man


I'm your boogie man, that's what I am
I'm here to do whatever I can
Be it early morning, late afternoon
Or at midnight It's never too soon
To want to please you,
To want to keep you
To want to do it all, all for you
I want to be your, be your rubber ball
I want to be the boy you love most of all
I'm your boogie man, I'm your boogie man
Turn me on!
I'm your boogie man, I'm your boogie man
I'll do what you want
I'm your boogie man, that's what I am
I'm here to do whatever i can
Be it early morning, late afternoon
Or at midnight it's never too soon
To want to take you, to want to hold you
I want to give my all, all to you
And I want you to completely understand
Wherever I'm at, wherever I am,
I'm your boogie man, I'm your boogie man
Turn me on!
I'm your boogie man, I'm your boogie man
I'll do what you wantCaptcha
Liedje KC & The Sunshine Band Boogie Man is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Boogie Manmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje KC & The Sunshine Band Boogie Man downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Boogie Man in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.