Songtekst van KC & The Sunshine Band: Keep It Coming Love

Keep It Coming Love


Keep it coming, love, keep it coming, love
Don't stop it now, don't stop it, no, don't stop it now, don't stop
Keep it coming, love, keep it coming, love
Don't stop it now, don't stop it, no, don't stop it now, don't stop it

Don't let your well run dry, don't stop it now
Don't give me no reasons why, don't stop it now

Keep it coming, love, keep it coming, love
Don't stop it now, don't stop it, no, don't stop it now, don't stop
Keep it coming, love, keep it coming, love
Don't stop it now, don't stop it, no, don't stop it now, don't stop it

Don't build me up just to let me drop, don't stop it now
Don't turn me on just to turn me off, don't stop it now

Keep it coming, love, keep it coming, love
Don't stop it now, don't stop it, no, don't stop it now, don't stop
Keep it coming, love, keep it coming, love
Don't stop it now, don't stop it, no, don't stop it now, don't stop it

Don't tell me there ain't no more, don't stop it now
Don't turn me down and just close your door, don't stop it now

Keep it coming, love, keep it coming, love
Don't stop it now, don't stop it, no, don't stop it now, don't stop
Keep it coming, love, keep it coming, love
Don't stop it now, don't stop it, no, don't stop it now, don't stop itCaptcha
Liedje KC & The Sunshine Band Keep It Coming Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Keep It Coming Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje KC & The Sunshine Band Keep It Coming Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Keep It Coming Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.