Songtekst van KC & The Sunshine Band: Madness Of The Music

Madness Of The Music


honey i can tell by one real look in your eyes,
you're just a little boy,just about a thousand miles

And the girl you say is always on your mind,
you just sit and watch,let get out of your life

cause ,while you talkin low and you changin your sheets in me,
you doing things that i don't like,
it ain't right,
weather it must be the madness,
and the music that i feel inside,

I wanna tell you i love you, i love you,
but i can't deny,

a boom-bigge,and boom-bigge,
digge-dige-dige-de-yeaaaa,
ohhhhhhhhhh

must be the madness and
the magic of the music that i feel inside,
madness of the rhytm and the geo-graphy
playin with my side

boom-bigge-boom-bigee,digge-digge-digge-de-yeaaaaaa
ohhhhhhhhhhhhhhhCaptcha
Liedje KC & The Sunshine Band Madness Of The Music is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Madness Of The Musicmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje KC & The Sunshine Band Madness Of The Music downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Madness Of The Music in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.