Songtekst van KC & The Sunshine Band: Opportunity Nox

Opportunity Nox


Well, I like you, I couldn't think of anything but you
For a week I was in love with your hairdo
I couldn't chew those muffins I used to
I knew I was way over the moon
When I met you, when I met you, I didn't know what to do
When I saw you, when I saw you, you said:

Ooh-ooh-ooh-ooh
I'm living in a box but I'm out when opportunity nox
Ooh-ooh-ooh-ooh
I'm living in a box but I'm out when opportunity nox
Ooh-ooh-ooh-ooh
I'm dying in a box but I'm out when opportunity rox on

I'm sleeping and I'm dreaming so solo
I saw you in the crowd in the front row
You couldn't get it right in the disco
You're dancing so much better in slo-mo
When I met you, when I met you, I didn't know what to do
When I saw you, yeah, when I saw you, I said:

Ooh-ooh-ooh-ooh
I'm living in a box but I'm out when opportunity nox
Ooh-ooh-ooh-ooh
I'm living in a box but I'm out when opportunity nox
Ooh-ooh-ooh-ooh
I'm dying in a box but I'm out when opportunity rox onCaptcha
Liedje KC & The Sunshine Band Opportunity Nox is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Opportunity Noxmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje KC & The Sunshine Band Opportunity Nox downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Opportunity Nox in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.