Songtekst van KC & The Sunshine Band: Please Don't Go

Please Don't Go


Babe, I love you so
I want you to know
That I'm going to miss your love
The minute you walk out that door

So please don't go
Don't go, don't go away
Please don't go
Don't go, I'm begging you to stay

If you live, at least in my life time
I had one dream come true
I was blessed to be loved
By someone as wonderful as you

Hey hey hey
I need your love
I'm down on my knees
Beggin' please please
Please don'go
Don't you hear me baby
Don't leave me now
Oh no no no don't goCaptcha
Liedje KC & The Sunshine Band Please Don't Go is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Please Don't Gomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje KC & The Sunshine Band Please Don't Go downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Please Don't Go in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.