Songtekst van KC & The Sunshine Band: (Shake, Shake, Shake) Shake Your Booty

(Shake, Shake, Shake) Shake Your Booty


KC & The Sunshine Band - Shake Your Booty full song text
[Intro]
AahEverybody, get on the floor, let's dance!
Don't fight your feelings, give yourself a chance!
Shake shake shake, shake shake shake,
Shake your booty! Shake your booty!
Oh, shake shake shake, shake shake shake,
Shake your booty! Shake your booty
Aah, You can, you can do it very well
You're the best in the world, I can tell
Oh, Shake shake shake, shake shake shake,
Shake your booty! Shake your booty!
Oh, shake shake shake, shake shake shake,
Shake your booty! Shake your booty
(WoWohoo,Yeah!)
Shake shake, shake shake!
Aah, Shake shake, shake shake!
Aah, Shake shake shake, shake shake shake,
Shake your booty! Shake your booty!
Oh, shake shake shake, shake shake shake,
Shake your booty! Shake your booty
Aah, Shake shake, shake shake, shake your booty!
Aah, don't fight the feeling
Shake shake, shake shake, shake your booty!
Aah, give yourself a chanse
Shake shake, shake shake, shake your booty!
You can do it! do it!
Shake shake, shake shake, shake your booty!
(Come home with momma now!)
Shake shake, shake shake, shake your booty!
WoooHOOOOHoooo!
Shake shake, shake shake, shake your booty!
Aah, run down to sister
Shake shake(come on), shake shake(come on), on your booty!
Aah! do your duty Aah haa!
[Fade out:] Shake shake(come on), shake shake(come on), on your booty!
This was brought to you by: Janno Buzz*Bazz Himself (Computer Wiz Of Oz)Captcha
Liedje KC & The Sunshine Band (Shake, Shake, Shake) Shake Your Booty is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied (Shake, Shake, Shake) Shake Your Bootymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje KC & The Sunshine Band (Shake, Shake, Shake) Shake Your Booty downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje (Shake, Shake, Shake) Shake Your Booty in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.