Songtekst van KC & The Sunshine Band: That's The Way (I Like It)

That's The Way (I Like It)


Oh, that's the way, uh-huh uh-huh,
I like it, uh-huh, uh-huh
That's the way, uh-huh uh-huh,
I like it, uh-huh, uh-huh
That's the way, uh-huh uh-huh,
I like it, uh-huh, uh-huh
That's the way, uh-huh uh-huh,
I like it, uh-huh, uh-huh
When you take me by the hand,
Tell me I'm your loving man,
When you give me all your love,
And do it the very best you can,
Oh, that's the way, uh-huh uh-huh,
I like it, uh-huh, uh-huh
That's the way, uh-huh uh-huh,
I like it, uh-huh, uh-huh
That's the way, uh-huh uh-huh,
I like it, uh-huh, uh-huh
That's the way, uh-huh uh-huh,
I like it, uh-huh, uh-huh
When I get to be in your arms,
When we're all all alone,
When you whisper sweet in my ear,
When you turn, turn me on,
Oh, that's the way, uh-huh uh-huh,
I like it, uh-huh, uh-huh
That's the way, uh-huh uh-huh,
I like it, uh-huh, uh-huh
That's the way, uh-huh uh-huh,
I like it, uh-huh, uh-huh
That's the way, uh-huh uh-huh,
I like it, uh-huh, uh-huhCaptcha
Liedje KC & The Sunshine Band That's The Way (I Like It) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied That's The Way (I Like It)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje KC & The Sunshine Band That's The Way (I Like It) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje That's The Way (I Like It) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.