Songtekst van Kelly Clarkson: Ain't No Mountain High Enough

Ain't No Mountain High Enough


Will:
Listen, baby,
Ain't no mountain high,
Ain't no valley low,
Ain't no river wide enough, baby

Kelly:
If you need me, call me,
No matter where you are,
No matter how far

Will:
Don't worry, baby

Kelly:
I'll be there in a hurry,
You don't have to worry

Both:
'Cause, baby, there
Ain't no mountain high enough,
Ain't no valley low enough,
Ain't no river wide enough,
To keep me from getting to you, babe

Will:
Remember the day when I set you free,
I told you could always, always count on me

Kelly:
From that day on, I made a vow,
I'll be there when you want me, someday, somehow

Both:
'Cause, baby, there
Ain't no mountain high enough,
Ain't no valley low enough,
Ain't no river wide enough,
To keep me from getting from you, babe

Will:
Oooo, darling

Kelly:

No wind, no rain,
No winters cold,
Can stop me now

Will:
Don't stop me, baby

Kelly:
'Cause you are my goal,
Oooo, baby

Will (while Kelly is singing):
When you are in trouble,
I'll be there on the double,
Just send for me

(Lots of chorus and random words)

Both:
'Cause, baby, there
Ain't no mountain high enough,
Ain't no valley low enough,
Ain't no river wide enough,
To keep me from getting to you, babe

Ain't no mountain high enough!Captcha
Liedje Kelly Clarkson Ain't No Mountain High Enough is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ain't No Mountain High Enoughmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kelly Clarkson Ain't No Mountain High Enough downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ain't No Mountain High Enough in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.