Songtekst van Kelly Osbourne: Sunglasses At Night

Sunglasses At Night


(originally by Corey Hart)

I wear my sunglasses at night
So I can, So I can
Watch you weave then breathe your story lines

And I wear my sunglasses at night
So I can, So I can
Keep track of visions in my eyes

While she's deceiving me,
she cuts my security
Has she got control of me
I turn to her and say*Chorus*:

Don't switch the blade on the guy in shadesCaptcha
Widget
Liedje Kelly Osbourne Sunglasses At Night is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sunglasses At Nightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kelly Osbourne Sunglasses At Night downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sunglasses At Night in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.