I Can't Stop Loving You


[Verse 1:]

I think about the day I met the perfect stranger, I think about us
And I think about the day I got wrapped around your fingers, I think about us
The sun was shinning on you
The lord was smiling on me
And love was calling us I had my mind made up

[Chorus:]

And I can't stop loving you
I can't help myself
And I can't get over you
No matter what I tell myself baby

[Verse 2:]

Never thought I'd ever love any one else in my weakness, I think about us
And I think about the day you left without speaking, I think about us
I think about the love we had for our children, I think about us
I think about the way we laughed without a reason, I think about us girl
There will be no more lies
Somebody tell me why I feel like I'm dying
Lord what's come over me
Ohh baby can't you see

[Chorus:]

That I can't stop loving you
I can't help myself
And I can't get over you
No matter what I tell myself baby
Yea Yea
I can't stop loving you (stop loving you girl)
No matter how hard I try
And I can't get over you baby
And I don't know why

I think about us [x7]

Ooooohh, baby
I can't get over you!
Oh yea, baby
Mmmmmmm, Girl
What am I gonna do?
Oooooooh, baby
I think about - the love we had
I think about the way you laugh
Mmmmm, girl, hey - hey
I can't get over you!

I can't stop missing you baby,
I can't stop wanting you baby,
I can't stop loving you
GIRL-erl-erl
Hey-hey-hey-hey-hey-hey-hey
I CAN'T GET OVER YOU!!!

I can't stop missing you girl,
I can't stop feeling you girl
I can't stop thinking bout you!
I can't stop dreaming bout you
I can't stop loving you girlCaptcha
Widget
Liedje Kem I Can't Stop Loving You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Can't Stop Loving Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kem I Can't Stop Loving You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Can't Stop Loving You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.